Vervuiling van ons lichaam

Door de jaren heen hebben we onszelf, ons lichaam en onze aarde behoorlijk vervuild. Op dit moment is er veel aandacht voor het milieu, de vervuiling ervan en de opwarming van de aarde. De consequenties van ons destructieve gedrag blijken enorm te zijn. Dat begint iedereen langzaam maar zeker te beseffen.

Maar we hebben in de afgelopen jaren/eeuwen niet alleen de aarde vervuild maar ook ons eigen lichaam. De gevolgen hiervan zijn groot. Veel mensen lopen hierdoor met chronische klachten en ziekten rond.

De grootste gifstoffen in ons lichaam:

  •  Ons voedsel. De gemiddelde persoon in de moderne samenleving consumeert per jaar ongeveer 5 kilo moeilijk afbreekbare additieven, 1 gram zware metalen en minstens 4,5 liter pesticiden. Daarnaast consumeren wij bewust en onbewust teveel suikers, terwijl dit door ons lichaam wordt gezien als een waar gif. Ons vlees zit vol met groeihormonen, antibiotica enz.
  • De vele chemische middelen die via onze huid in ons lichaam komen in de vorm van shampoo, huidverzorging, maar ook schoonmaakmiddelen
  • Het milieu om ons heen (drinkwater, verontreinigde lucht etc.)
  • Het gebruik van medicijnen
  • Straling door de vele moderne apparaten in onze omgeving
  • Ook kleding bevat regelmatig gifstoffen

Maar ook de effecten van de stressvolle samenleving hebben hun weerslag op ons lichaam.Dit is in de huidige samenleving tot een maximum gekomen. De lever, die de ondankbare taak heeft om al deze stoffen te neutraliseren en af te voeren, kan het werk daardoor niet meer aan met als gevolg dat er steeds meer gif-en afvalstoffen achterblijven in je lichaam. Hierdoor slibt het weefsel als het ware dicht. Onze lichaam cellen gaan minder goed functioneren omdat de voedingsstoffen de cel niet meer kunnen bereiken en afvalstoffen niet afgevoerd kunnen worden. Dit noemen we een verstoring of blokkade in het lichaam en wordt veroorzaakt door alle hiervoor genoemde factoren. Alle vormen van ziekte zijn hierop terug te voeren. Deze toxines kunnen zich  ook gaan vastzetten in het bindweefsel.     

Kortom: onze moderne, stressvolle leefstijl en ongezonde eetgewoonten belasten ons uitscheidingmechanisme te veel.